Přeskočit navigaci
 

Response in the Media

Portraits of the new millennium

axmanV listopadu loňského roku jsme Vás pozvali na unikátní výstavu nevidících autorů „Jak vidí ruce portréty nového tisíciletí“, která vznikla díky novému způsobu řemeslné práce s hlínou, tzv. Axmanově technice modelování.

Výstavu tvořily modelované portréty z pálené hlíny. Nevidící autoři zhmotnili svoje představy o lidech, které nikdy zrakem ani hmatem neviděli. K tomu využili znalost řemesla modelování a své neobvyklé pozorovací schopnosti. Jednalo se například o „naposlouchání si“ portrétovaného člověka, intonaci hlasu, vnímání charakteristických projevů, dialog autora a portrétované osoby, možnost slyšet a vnímat reakce slovní i zvukové.

Výstava představila klasické portréty, někdy až alegorie a karikatury. Návštěvníci mohli objevovat schopnosti vnímání nevidících, posoudit výtvarnou hodnotu portrétů či se pobavit humornou nadsázkou, kterou nevidící tvůrce použil. Výstavu jsme pořádali spolu s občanským sdružením Slepíši, které chce seznamovat vidící a nevidící, podporuje aktivity lidí se zrakovým handicapem a nabízí jim nové možnosti řešení pracovního uplatnění.

Zakladatelem tohoto sdružení a autorem nového způsobu řemeslné práce s hlínou je Štěpán Axman. Jeho Axmanova technika modelování je patentově chráněna z důvodu jejího zachování výhradně pro lidi se zdravotním postižením. Tuto techniku nám představila Tereza Axmanová, spoluzakladatelka sdružení spolu s Pavlem Slámou, který řemeslné modelování vystudoval.

Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE