Přeskočit navigaci
 

Hmatové sochařství

HMATOVÉ SOCHAŘSTVÍ JE NOVÝ FENOMÉN VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ!
Během let, kdy jsem pracoval s nevidomými, jsem prostřednictvím jejich řemeslného a výtvarného vyjadřování v hlíně poznával možnosti hmatového vnímání. Začal jsem se zabývat odlišností hmatového projevu i specifickou výtvarnou symbolikou výtvarně nadaných nevidomých. Důležitým poznáním byla i rozdílnost hmatového projevu autorů nevidomých od narození a autorů osleplých v průběhu života. Uvědomil jsem si možnost nové výtvarné discipliny – hmatového umění. Práce především mladých nevidomých výtvarníků byly natolik specifické a mimořádné, že se staly podnětem k mnoha projektům, ať už vzdělávacím či výstavním.

Štěpán Axman
Září 2006