Přeskočit navigaci
 

Základní kontakt

 

ALITERRA / SLEPÍŠI
Tasov 3, Tasov 675 79,
Czech Republic

tel.: 566 547 333
mobil: 777 760 151
e-mail: info@slepisi.eu

Další kontakty
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Škola ATM

Výuka ATM probíhá v Mezinárodním centru Axmanovy techniky modelování v Tasově na Vysočině. Studium je individuální. ATM je chráněna průmyslovým vzorem České republiky a absolventi oborů získávají po úspěšném vyučení podlicenční smlouvu.


Pro zájemce jsou otevřeny tyto formy studia:

 

Obor řemeslník ATM

(pouze pro lidi se zdravotním postižením)
Délka učení: 20–25 měsíců (při čtrnáctidenních výukových cyklech – což znamená 14 dní ve škole, 14 dní doma)
Školné: 2 890 Kč/měsíčně
Cíl výuky je zvládnutí řemeslných dovedností. Součástí řemeslného vyučení je i návrh osobního výrobního programu.

Řemeslník je obor, ve kterém se nevidomý člověk naučí řemeslné postupy ATM. Učitel vede žáka k samostatnosti nejen pracovní, ale také k vytvoření vlastních návrhů a jejich následné realizaci. Žák výukou získává povědomí o časové náročnosti jednotlivých úkolů, tak aby byl do budoucna schopen pracovat na zakázku. Cílem oboru je profesionální uplatnění v řemeslné výrobě dekoračních a zahradních nádob, které jsou doplněny charakteristkcé hmatovým dekorem.

Uplatnění:

  • Vlastní řemeslná výroba
  • možnost zaměstnání ve Vývojové dílně ATM
 
 

Obor učitel ATM

Délka studia: 30 – 36 měsíců
Školné: 2 890 Kč/ měsíčně
Cíl výuky: Při výuce se klade důraz na řemeslné zvládnutí techniky a osvojení si pedagogických postupů ATM.

Na rozdíl od předešlého oboru řemeslník je obor učitel náročnější ve výuce techniky jako celku. Učitel musí projít všemi výukovými částmi – což jsou: nádoby, obličeje, hlavy, figury, reliéf. Samotnou techniku musí zvládat jednak řemeslně, ale také metodicky, aby byl schopen jednotlivé výukové postupy zprostředkovat a předat svým budoucím žákům. Součástí studia jsou také veřejné prezentace, při kterých se žák učí formulovat svůj názor a mluvit na veřejnosti. Dále je nedílnou součástí také praxe, a to přímo v Mezinárodním centru ATM ale také v jiném prostředí. Praxe se prolíná se studiem tak, aby student získal sám co nejvíce zkušeností pod odborným dohledem.

Uplatnění: Absolvent oboru učitel ATM může své dovednosti uplatnit v těchto oblastech:

  • výuka řemesla ATM lidí se zdravotním postižením
  • lektorské práce (při prezentacích ATM v České republice i v zahraničí, v zaškolovacích programech ATM)
  • učitelé modelování v rámci volnočasových aktivit (kroužky modelování pro děti i dospělé)

Mezinárodní centrum ATM v Tasově realizuje výtvarný kroužek pro místní děti, kde hodiny modelování vedou nevidící lektoři ATM.

 
 

Výtvarník

Po zvládnutí řemeslných dovedností ATM se student sám, na základě vlastní práce může přesvědčit, zda je pro něj zajímavá výtvarná tvorba. Na jeho cestě mu mohou pomoci kurzy na téma:

  • „sochařství“ (materiál, styl, měřítko, prostor)
  • „úvod do dějin výtvarného umění“ (seznámení se s historickými styly a jejich předními autory).


Příklady realizovaných seminářů:

  • Seznámení se s sochařskou tvorbou pana Ladislava Matouška z Brna )rok 2009).
  • Seminář připravený ve spolupráci s architektkou Terezou Axmanovou - představení historických slohů s pomocí hmatových modelů jednotlivých období (rok  2010)