Přeskočit navigaci
 

Umění s handicapem

Realizátor: Občanské sdružení Slepíši
Rok 2012

Projekt UMĚNÍ S HANDICAPEM měl za cíl představit výtvarné aktivity lidí se zdravotním handicapem, jejichž výuce se dlouhodobě Občanské sdružení Slepíši věnuje. Výuka má své základy v řemesle a které u mnohých díky řemeslným znalostem přerostla do výtvarného názoru a samostatné tvorby. Cílem projektu UMĚNÍ S HANDICAPEM je dát těmto lidem příležitost pro výtvarné vyjádření a také představení této jejich snahy široké veřejnosti. To se naplnilo realizací dvou jedinečných výstav.

Výstava hmatových portrétů
Brno, Brněnské angelikum 11.3. – 25.3. 2012

Tato výstava měla velký ohlas nejen u veřejnosti, ale také u odborníků pracujících se zrakově postiženými lidmi. Ukázala, jak velké jsou možnosti hmatového vyjádření a jak zajímavý může být výtvarný projev nevidomého člověka, pokud se tvorbě aktivně věnuje.

  • Výstava byla doprovázena komentovanými prohlídkami pro objednané skupiny i individuální zájemce.
  • Realizovalo se také setkání s nevidícími autory Alenou Stanickou a Františkem Koplíkem, kteří promluvili o své tvorbě.

image001

image003

Výstava byla určená také pro hmat. Návštěvníkům výstavy bylo doporučeno na vystavené exponáty sahat, aby mohli vidět celek kompletní z pohledu autora.

 

image005

Pro nevidomé návštěvníky výstavy byl připraven i speciální výklad o výuce techniky modelování.

 

image007

Výstava byla doplněna interaktivními prvky pro návštěvníky. Černým hmatovým boxem, kde si mohli vystavenou sochu prohlédnout pouze hmatem a skleněným boxem, kde mohli najít 3D fotografii s reálnou podobou jedné z portrétovaných osob.

 

image009

 

Výstava „STARÝ a NOVÝ“ v Třebíči
Galerie Ladislava Nováka – Židovská čtvrť
Krypta baziliky Svatého Prokopa
5.7. – 16.9. 2012

Tato výstava byla turistickou akcí sezóny 2012 v Třebíči. Výstava představovala sochy z pálené hlíny nevidících autorů z České republiky, Slovinska, Slovenska a Finska, které vznikly na motivy příběhů ze Starého a Nového zákona. Výstava svou koncepcí propojila 2 historicky nejvýznamnější místa Třebíče; sochy Starého zákona byly v srdci židovského města ve výstavním prostoru Galerii Ladislava Nováka a sochy Nového zákona byly návštěvníkům představeny v prostorách krypty Baziliky svatého Prokopa. Obě místa patří mezi památky UNESCO.

Výstava byla provázena doprovodným programem, který tvořily besedy s autory, přednášky o hmatovém sochařství a komentované prohlídky výstavou. Výstava byla koncipována jakou dvoujazyčná (čeština a angličtina) a setkala se s velkým ohlasem také zahraničních návštěvníků.

image011

  • Výstava byla realizována ve spolupráci s městem Třebíč a byla zajímavá tím, jak se koncepčně propojila s unikátní historií města Třebíče.
  • Výstava byla také vybrána jako oficiální zakončení mezinárodní odborné návštěvy firmy ČEZ Dukovany.
  • Velkou zkušeností byla i pro nevidomé autory, protože se zatím jednalo o koncepčně největší výstavu, kterou Občanské sdružení realizovalo.

image013image015

 

 

 

 

 

image017-1image019

 

 

 

 


Výtvarná čistota soch, jejich narativní charakter a jedinečný prostor, se propojily v působivou atmosféru umocněnou výtvarným řešením výstavy.

Děkujeme tímto Ministerstvu kultury České republiky, že nám umožnilo tuto výstavu zrealizovat.