Přeskočit navigaci
 

Pracovnímu uplatnění na dosah i s hendikepem

na-dosahStručný popis:

Předkládaný projekt řeší uplatnitelnost osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím specifických aktivit zohledňujících hendikep a individuální možnosti jednotlivých účastníků.

 

Předmětem projektu je komplexní podpora cílové skupiny s přímou vazbou na stanovený cíl projektu - zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce. Do projektu bude zapojeno 15 osob, pracovní uplatnění bude poskytnuto šesti účastníkům projektu.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora osob se zdravotním hendikepem prostřednictvím realizace vzájemně propojených aktivit s přímým dopadem na pracovní uplatnění cílové skupiny.

Výsledky projektu:

V rámci projektu budou realizovány motivační programy a řemeslné a výtvarné kurzy pro 15 účastníků.

Projekt je realizován v období od 1.12.2016 do 30.11.2018.

Projekt Pracovnímu uplatnění na dosah i s hendikepem, reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002471, je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.