Přeskočit navigaci
 

(ne)VIDÍME pracovní uplatnění

ne-vidime-pracovni-uplatneniStručný popis:

Předkládaný projekt řeší uplatnitelnost osob se zdravotním postižením na trhu práce a jejich sociální začleňování prostřednictvím specifických aktivit zohledňujících hendikep a individuální možnosti jednotlivých účastníků.

Předmětem projektu je komplexní podpora cílové skupiny s přímou vazbou na stanovený cíl projektu - zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a ve společnosti. Do projektu bude zapojeno 20 osob.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora osob se zdravotním hendikepem prostřednictvím realizace vzájemně propojených aktivit s přímým dopadem na sociální začleňování cílové skupiny.

Výsledky projektu:

V rámci projektu budou realizovány motivační programy a řemeslné a výtvarné kurzy pro 20 účastníků.

Projekt je realizován v období od 1.9.2016 do 31.8.2019.

Projekt (ne)VIDÍME pracovní uplatnění, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001036, je financován z EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

EU-socialni-fond-Operacni-program-Zamestnanost