Přeskočit navigaci
 

ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb

ALITER - nástroj pro vnitřní transformaci sociálních služeb

"AliterIMG_4107" znamená latinsky "jinak". Původní název tříletého projektu financovaného Krajem Vysočina a realizovaného na ústavech sociální péče a v domovech pro seniory se stal i názvem uplatněné metody.

Tento pilotní projekt potvrdil mnohostranné využití metody ALITER v rámci tzv. aktivizačních činností. Cílem metody ALITER je realizovat trvalé rozvíjení osobnosti lidí s jakýmkoliv handicapem (psychickým, tělesným, věkovým, sociálním). Její filosofie vychází z předpokladu, že pokud je pro člověka s handicapem nesnadné či nemožné rozvíjet svou osobnost rozumově, může se rozvoj jeho osobnosti uskutečňovat a posunovat cestou tvořivosti. Tento způsob využívá spíše fantazijní složku myšlení, která přichází ke slovu tehdy, když přímé myšlení ustává nebo je nějakým způsobem omezeno.

kraj-vysocina


Závěrečná zpráva o průběhu projektu v roce 2017 - soubor ke stažení
Závěrečná zpráva o průběhu projektu v roce 2016 - soubor ke stažení