Přeskočit navigaci
 

Výstavy

Naše práce můžete shlédnout na různých výstavách, kterých se každý rok účastníme.
 

Sochařský cyklus BIBLE

08Na základě dlouhodobé iniciativy Štěpána Axmana představit odborné i laické veřejnosti tvorbu nevidících lidí vzešla myšlenka realizace sochařského cyklu nevidících autorů. BIBLE – téma, které může oslovit nevidící bez ohledu na národnost. Má výtvarnou tradici a je srozumitelné pro širokou diváckou veřejnost. První inspirativní příběhy z Bible vznikly v roce 1995 v brněnském Ateliéru hmatového modelování a jejich autoři byli nevidící Božena Přikrylová (tehdy Vavreková) a Petr Pavelek. V průběhu let přibývaly výtvarné práce dalších nevidících autorů. Rozrůstající se sochařský soubor dal podnět ke vzniku ojedinělé výtvarné akce – Mezinárodního pracovního setkání nevidících výtvarníků, kterého se zúčastnili nevidomí autoři nejen z České republiky, ale také ze Slovinska, Slovenska a Finska. Od roku 2003 tato setkání realizuje Občanské sdružení Slepíši. V současnosti (v roce 2008) zahrnuje sochařský cyklus BIBLE celkem 33 volných plastik a reliéfů vytvořených z pálené hlíny.

Fotogalerie soch Bible
 
 

Hlavy

Hlava je jednou z klasických sochařských disciplín. Výstavní soubor HLAVY je odpovědí nevidomých absolventů techniky ATM na tuto výzvu. Při výuce Axmanovy techniky modelování (ATM) je hlava rovněž jedním z pilířů klasického řemesla. Nevidomí se však proporční zákonitosti učí na základě tzv. hmatové matematiky, díky které si rozvrhnou základní proporce. Potom nevidomý autor na základě svého výtvarného nadání modeluje výslednou podobu.

hlava1hlava2hlava4

 

 
 

Hmatový betlém

Soubor soch nevidomých autorů na námět vánočních betlémů. Hmatový betlém je otevřený soubor, který se postupně rozrůstá o nové figury a motivy. Jedná se o putovní výstavu. Figury jsou vymodelovány z pálené hlíny, velikost figur cca 40- 60 cm. Na exponáty je doporučeno šahat!

tri_kraloveandelmarie-josef