Přeskočit navigaci
 

Základní kontakt

 

ALITERRA / SLEPÍŠI
Tasov 3, Tasov 675 79,
Czech Republic

tel.: 566 547 333
mobil: 777 760 151
e-mail: info@slepisi.eu

Další kontakty
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sdružení Slepíši

Závěrečná konference - Motivační a řemeslné kurzy ATM

DSCN106530. 6. 2015 proběhla v Mezinárodním centru Axmanovy techniky modelování závěrečná konference k příležitosti ukončení projektu Motivační a řemeslné kurzy Axmanovou technikou modelování pro lidi se zdravotním postižením realizovaného v rámci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Účastníci konference měli možnost prohlédnout si originální výukové hmatové prototypy, které vznikaly v průběhu projektu pro lidi nevidomé, dále také práce vývojové dílny ATM, která v současné době zaměstnává 5 lidí s handicapem. Součástí prezentace byl i krátký film z průběhu projektu. Zhodnotili jsme společně průběh a přínos celého projektu v rámci diskuze, která dala podnět k budoucím krokům. Někteří z účastníků projevili zájem přihlásit se do dvouletého odborného studia techniky ATM, jiní se ptali na konkrétní možnost pracovního uplatnění.

Děkujeme všem, kteří se tohoto projektu účastnili. Díky všem se tak naplnil cíl projektu. Celý realizační tým je spokojený, že přínos projektu byl velmi kladně hodnocen nejen v odborné rovině, ale také v oceněném lidském přístupu. Shrnujeme toto slovy jedné účastnice motivačního kurzu: „Děkuji vám, za ty nové dovednosti, které jsem se zde naučila, a hlavně, že jsem zde měla pocit, že jsem hodnotný člověk a nejen pouhý klient“.