Přeskočit navigaci
 

ATM pro lidi s ment. postižením

ATM pro lidi s mentálním postižením

SROZUMITELNOST A TRPĚLIVOST
Předností ATM je srozumitelnost jednotlivých výukových postupů, které vycházejí ze specifik zdravotně handicapovaných. Náročnost techniky nesmí bránit autorovi ve výtvarném vyjádření. Znalost jednoduchých řemeslných postupů ATM naopak dodáválidem s mentálním postižením jistotu a odvahu převádět do hlíny výtvarné výpovědi, které by bez znalosti řemesla nikdy nebyli schopni vymodelovat. Trpělivé opakování postupů podle úrovně intelektu žáků zaručuje zvládnutí této techniky.

SAMOSTATNOST
Po absolvování výuky jsou i lidés mentálním postižením schopni své znalosti používat k opravdu samostatnému výtvarnému projevu. Tedy nikoliv pouhé napodobování s velkou spoluúčastí učitele či vychovatele. Napodobování vede k dalším závislostem a promarňování mimořádné tvůrčí invence, kterou mají tito lidé v sobě ukrytou.

ROZVOJ MANUÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ
Ruční modelování má i další výhody: cvičení koordinace rukou tam, kde je narušena jejich pohyblivost; práces hlínou je fyzicky náročná, tlumí proto agresivitu a uvolňuje křečové stavy.