Přeskočit navigaci
 

Výstavy

Hlavy

Hlava je jednou z klasických sochařských disciplín. Výstavní soubor HLAVY je odpovědí nevidomých absolventů techniky ATM na tuto výzvu. Při výuce Axmanovy techniky modelování (ATM) je hlava rovněž jedním z pilířů klasického řemesla. Nevidomí se však proporční zákonitosti učí na základě tzv. hmatové matematiky, díky které si rozvrhnou základní proporce. Potom nevidomý autor na základě svého výtvarného nadání modeluje výslednou podobu.

hlava1hlava2hlava4