Přeskočit navigaci
 

Výstavy

Sochařský cyklus BIBLE

08Na základě dlouhodobé iniciativy Štěpána Axmana představit odborné i laické veřejnosti tvorbu nevidících lidí vzešla myšlenka realizace sochařského cyklu nevidících autorů. BIBLE – téma, které může oslovit nevidící bez ohledu na národnost. Má výtvarnou tradici a je srozumitelné pro širokou diváckou veřejnost. První inspirativní příběhy z Bible vznikly v roce 1995 v brněnském Ateliéru hmatového modelování a jejich autoři byli nevidící Božena Přikrylová (tehdy Vavreková) a Petr Pavelek. V průběhu let přibývaly výtvarné práce dalších nevidících autorů. Rozrůstající se sochařský soubor dal podnět ke vzniku ojedinělé výtvarné akce – Mezinárodního pracovního setkání nevidících výtvarníků, kterého se zúčastnili nevidomí autoři nejen z České republiky, ale také ze Slovinska, Slovenska a Finska. Od roku 2003 tato setkání realizuje Občanské sdružení Slepíši. V současnosti (v roce 2008) zahrnuje sochařský cyklus BIBLE celkem 33 volných plastik a reliéfů vytvořených z pálené hlíny.

Fotogalerie soch Bible