Přeskočit navigaci
 

Stálá expozice

Stálá expozice hmatového sochařství v Jihlavě

Stálá sbírka hmatového sochařství je pro veřejnost otevřena od února 2008 v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Komenského náměstí 24. Více informací na www.ogv.cz

VIZE SBÍRKY HMATOVÉHO SOCHAŘSTVÍ
Základním předpokladem vzniku sbírky je vybudování prvotního souboru soch nevidících autorů, díky kterému se veřejnosti představí jedinečnost hmatového sochařství. Cílem je také předložit odborníkům co nejvíce informací a to i ty zdánlivě vzdálené, které se vztahují k seznámení se s hmatovým vnímáním. Proto bude součástí sbírkotvorné koncepce i přehled způsobů hmatového modelování, materiálové možnosti, měřítko a velikost, specifika hmatové tvorby, historie i vize budoucího vývoje. Hmatové sochařství bude jako celek mapováno poprvé, nemůžeme tedy čerpat poznatky z historie. Pro objektivní hodnocení kvality a osobitosti musíme nejprve přijmout specifičnost výtvarného hmatového projevu a seznámit se s jeho možnostmi. Je tedy při budování sbírky důležité postupovat uvážlivě a trpělivě, aby bylo hmatové sochařství vnímáno ve správném kontextu.

Autoři sbírkotvorné koncepce:
Štěpán Axman
Ing.arch. Tereza Axmanová