Přeskočit navigaci
 

Mezinárodní symposium

Mezinárodní symposium nevidících sochařů

Vždy jednou za 2 roky v srpnu pořádá Občanské sdružení Slepíši týdenní výtvarnou akci, na kterou jsou přizváni absolventi výuky i další nevidomí zájemci, kteří se aktivně věnují výtvarné práci. Od roku 1995 se pracuje na jednotném tématu - BIBLE. Účastníci si sami vybírají námět, který budou zpracovávat do hlíny. Téma bylo vybráno pro mezinárodní srozumitelnost a výtvarnou historii. Pracovní setkání jsou mezinárodní a do dnešního dne se ho zúčastnili nevidící z České republiky, Francie, Slovinska, Finska a Slovenska.

V současnosti se jedná o nejrozsáhlejší sochařský soubor nevidících autorů na světě. Výstavy doma i v zahraničí, které tento unikátní soubor představují, jsou koncipovány pro vidící i nevidící návštěvníky.

Akce probíhá ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.